Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1
Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản1

Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản

Thiết kế & Thi công nội thất toà nhà KTX Trường Quốc Tế Nhật Bản
Thông tin dự án
  • : Toà nhà KTX trường Quốc Tế Nhật Bản
  • : 84A Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
  • : Trường Quốc Tế Nhật Bản - JIS
  • : Hiện đại
Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến Trung học Phổ thông, cung cấp chương trình Quốc tế Nhật Bản và chương trình Quốc tế Cambridge kết hợp với mô hình giáo dục đạo đức, nề nếp, tác phong theo phong cách Nhật Bản.
 
Phía nhà trường cũng đặc biệt quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất khu vực ký túc xá cho học sinh và cán bộ đang công tác tại nhà trường. Với phong cách nội thất hiện đại, đơn giản nhưng thiết thực và tiện ích. Tạo điều kiện tốt nhất về không gian sống cho học sinh và cán bộ công nhân viên.