Vị trí Ngày đăng Hạn nộp
Kiến Trúc Sư 3D
Chúng tôi đang tuyển dụng vị trí kiến trúc sư thiết kế 3D và mong rằng bạn có thể trở...
08-11-2022
30-11-2022
Thiết Kế Design Sản Phẩm/ Thiết Kế Đồ Nội Thất
Phát triển design sản phẩm tạo ra các sản phầm đồ nội thất, lên phương án thiết kế nội thất...
16-08-2022
Liên hệ
Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất
Tìm kiếm và tư vấn cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất mà công...
16-08-2022
31-08-2022
Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Kế Nội Thất
Chuẩn hóa bản vẽ đã sản xuất, bảng quy cách lưu trữ tạo thư viên kỹ thuật phục vụ công...
16-08-2022
Liên hệ